Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501061400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO-01 Výtlačné potrubie DN 300 k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody" a stavebného objektu SO-05 Komunikačný kábel k stavbe "MČ Čunovo, prívod vody, komunikačný kábel" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 1388, 1419 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Čunovo ako parc.č. 77/2, 1191, 2226. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2014 | Počet zobrazení: 1051
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.