Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500031400/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 02a VN prípojka k stavbe "Rekonštrukcia administratívnej budovy AB" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21812. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2014 | Počet zobrazení: 1334
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.