Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 2865014314/0099 uzatvorená dňa 24.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky VN k stavbe "Polyfunkčný dom na Kupeckého ul." na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č.21927. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.03.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2014 | Počet zobrazení: 1015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.