Kúpna zmluva č. 048801501400

Kúpna zmluva č. 048801501400 na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3 – záhrady o výmere 60 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 168/2013 zmenou hranice pozemkov registra “C“ KN parc. č. 163/3 a parc. č. 164/3, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 18.3.2014
Zverejnené dňa: 19.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.3.2014 | Počet zobrazení: 998
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.