Zmluva o nájme pozemku č. 08880891400

Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7299 vo výmere 1415 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 3398, podľa grafickej identifikácie č.113/2007 zo dňa 30.7.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., každý v podiele 2/8. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.3.2014 | Počet zobrazení: 994
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.