Kúpna zmluva č. 160/2012

Kúpna zmluva č. 160/2012 na predaj parcely registra "C" KN č. 6726/9, záhrady o výmere 118 m2, evidovanej Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3673 v katastrálnom území Vinohrady, obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres: Bratislava III z predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúceho. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 13.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.3.2014 | Počet zobrazení: 941
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.