Kúpna zmluva č. 190/2012

Kúpna zmluva č. 190/2012 na predaj pozemkov registra "C" KN, a to parcely č. 19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parcely č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, evidované Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3673 v katastrálnom území Vinohrady z predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 13.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.3.2014 | Počet zobrazení: 941
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.