Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov vyšpecifikovaných v čl. III a IV tejto zmluvy. Zmluva bola podpísaná 06. 03. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12. 03. 2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.3.2014 | Počet zobrazení: 1834
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.