Kúpna zmluva č . 00302143

Kúpna zmluva č. 00302143 na predaj pozemkov registra "C" v k.ú. Podunajské Biskupice: parc. č. 5183/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a parc. č. 5368/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania k predmetným pozemkom. Uzatvorené dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.3.2014 | Počet zobrazení: 1432
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.