Znalecký posudok č. 31/2013 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov parc.č.: 17870/4, 17870/20, 17870/27, 17870/28 a 17870/29 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 112/2013, zapísaného v LV č. 6747 ako "E"- čková parc.č. 17853/2, katastrálne územie Vinohrady. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta, na súbehu ulíc Sliačskej a Muštovej, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.3.2014 | Počet zobrazení: 3187
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.