Znalecký posudok č. 35/2013 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 10376/2 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 8925 v registri ako "E" KN, katastrálne územie Staré Mesto a nachádzajúceho sa v zastavanom území mesta, pri Legionárskej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.3.2014 | Počet zobrazení: 3316
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.