Znalecký posudok č. 29/2013 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 166/4 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 847, katastrálne územie Dúbravka a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu a v práve uloženia inžinierskych sietí v rozsahu celej plochy pozemku. Pozemok sa nachádza na bočnej uličke bez pomenovania, pri Jadranskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.3.2014 | Počet zobrazení: 3496
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.