Kúpna zmluva č. 048801221400

Kúpna zmluva č. 048801221400 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2349/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m² zapísaného na LV č. 46, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Mestská časť Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 6.3.2014.
Zverejnené dňa: 7.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.3.2014 | Počet zobrazení: 1004
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.