Znalecký posudok č. 4/2014 - Ing. Miloš Golian

Stanovenie hodnoty vecného bremena strpenia výstavby a užívania stavby čerpacej stanice na pozemku registra "C" v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/5, vytvoreného GP č. 826/2021 z pozemku registra "C" parc. č. 22840/1
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.3.2014 | Počet zobrazení: 1096
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.