Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500851400/0099 uzatvorená dňa 4.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 20.1 Horúcovodné prepojenie a napojenie Kominárska k stavbe "Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 11462/42. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.3.2014 | Počet zobrazení: 1507
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.