Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500081400/0099 uzatvorená dňa 24.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Teplovodná prípojka k stavbe "Teplovodná prípojka pre polyfunkčný súbor Rustaveliho Bratislava-Rača" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc.č. 475/43, 674/9 a parc.č.475/55. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.2.2014 | Počet zobrazení: 1317
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.