Dodatok č. 08 83 0069 00 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00

Nájomca :Mária Husárová, Drobného 14, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 21.02.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.02.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.2.2014 | Počet zobrazení: 2148
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.