Znalecký posudok číslo 2/2014 - Ing. Jozef Fajnor

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 4729/3 (bez príslušenstva), v zmysle geometrického plánu č. 147/2013 a podľa LV č. 1656 katastrálne územie Staré Mesto. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, pri Drotárskej ulici, v hlavnom meste SR Bratislave
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.2.2014 | Počet zobrazení: 2483
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.