Znalecký posudok č. 12/2014 - Ing. Viliam Antal

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcela č. 535/29 v katastrálnom území Karlova Ves a pozemku parcela č. 535/36 katastrálne územie Karlova Ves, vytvoreného geometrickým plánom č. 2291/2010, Prevod bude realizovaný podľa § 9a odst. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci , ako prípad hodný osobitného zreteľa
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.2.2014 | Počet zobrazení: 744
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.