Zmluva o nájme pozemku č.088800281400

Prenájom pozemkov parc. č. 3422/1 – trvalé trávnaté pozemky vo výmere 12 m2, vedený na LV č. 2627, v spoluvlastníckom podiele ½, k. ú. Rača a parc. č. 3422/2 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 16 m2, vedený na LV č. 2627, v spoluvlastníckom v podiele ½. v k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 14.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.2.2014 | Počet zobrazení: 1118
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.