Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO A 25 Prípojka NN a SO E 180 Optická trasa - prepojenie stavieb River Park a Zuckermandel, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 21466/4, 21466/8, 22370/5, 22370/12, 33270/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2014 | Počet zobrazení: 1612
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.