Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506331300/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 10 Káblové rozvody NN, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné objekty DOMINO Jasovská ulica, Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2464/76 a parc.č. 2473/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.2.2014 | Počet zobrazení: 1648
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.