Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500271400/0099 uzatvorená dňa 29.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 03 plynová prípojka a SO 04 prípojka NN k stavbe rodinného domu na Valašskej ul.7 v Bratislave na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21599. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.1.2014 | Počet zobrazení: 1195
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.