Zmluva o nájme pozemku č. 088806201300

Prenájom časti z pozemku registra „E“ parc.č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3 900 m2 , zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2819/1 – vodné plochy vo výmere 35 m2, a časti parc. 2758/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 865 m2. Uzatvorené dňa: 24.1.2014
Zverejnené dňa: 24.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.1.2014 | Počet zobrazení: 1240
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.