Kúpna zmluva č. 323/2013 MČ BA NM

Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C" KN parcela číslo 6005/113 - ostatné plochy o výmere 10 m2 a parcela č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m. č. Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 3673 evidovanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom, ktorý je v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 22.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.1.2014 | Počet zobrazení: 2379
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.