Dodatok č. 08 83 0720 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0720 11 00

Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ožvoldíkova 1-11 v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 20.01.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.01.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.1.2014 | Počet zobrazení: 1253
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.