Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502831300 uzatvorená dňa 24.01.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 32 - Vetranie štôlne na Skalnú ulicu k stavbe : " ET DPB a.s. - Tunel pod hradom." , na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/4, 662/23 a stavbe na pozemku registra "C" parc.,č. 678/4, zapísaných na LV č. 7576. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.1.2014 | Počet zobrazení: 1526
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.