Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Popis: Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 641,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 10.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.01.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.1.2014 | Počet zobrazení: 3075
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.