Kúpna zmluva č. 0601001013

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k. ú. Rača a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/25 o výmere 16 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 10.12.2013
Zverejnené dňa: 9.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.1.2014 | Počet zobrazení: 1262
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.