Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248806041300

Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 252 – záhrady o výmere 218 m² a parc. č. 253 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m² vedeným na liste vlastníctva č. 128 v prospech podielových spoluvlastníkov. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.12.2013 | Počet zobrazení: 3109
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.