Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506071300/0099

uzatvorená dňa 20.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho zriadenia a uloženia stavebného objektu SO 30 Rozvod NN, ktorý je súčasťou stavby "Rodinné domy amfiteáter - komunikácie a inžinierske siete Bratislava", Sliačska ulica, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 19228/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.12.2013 | Počet zobrazení: 1541
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.