Zmluva o nájme pozemku č. 088802981300

Prenájom pozemku v k. ú. Lamač, parc. č. 2118/4 vo výmere 513 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2887, podľa grafickej identifikácie č. 108/2008 zo dňa 8.7.2008 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., označená ako diel 1. Uzatvorené dňa: 15.11.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.12.2013 | Počet zobrazení: 1199
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.