Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505211300/0099 uzatvorená dňa 02.12.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe "Bytový dom, Podkolibská ulica ", k.ú. Vinohrady na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 4961 a 21696/7. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.12.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2013 | Počet zobrazení: 1146
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.