Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácii Stavby II podľa projektovej dokumentácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 27.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.