Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505161300/0099 uzatvorená dňa 27.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 251 Prípojka VN el. rozvodu do TS 1, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava", medzi ulicami Čulenova - Landererova - Pribinova, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 9143/6 a 21793/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.11.2013 | Počet zobrazení: 1186
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.