Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504831300/0099

Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky vymedzené v článku I ods. 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremean strpieť zriadenie objektu SO 205 Cestná svetelná signalizácia a SO 605 Úprava verejného osvetlenia stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.11.2013 | Počet zobrazení: 1122
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.