Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504821300/0099

Predmetom Zmluvy bude vecné bremeno zaťažujúce pozemky budúceho povinného vymedzené v článku I, bod 1 tejto zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie príslušnej časti stavby „Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“, objekty SO 205 Cestná svetelná signalizácia, SO 605. Úprava verejného osvetlenia a SO 403 Dažďová kanalizácia. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.11.2013
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.11.2013 | Počet zobrazení: 1106
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.