Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2013, uzatvorený dňa 15. 11.2013, predmetom ktorého je doplnenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. a REBOD SK, a.s. zostávajú účastníkmi zmluvy a preberajú na seba záväzky a povinnosti vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena a upresňujú sa povinnosti vzťahujúce sa výlučne na budúceho oprávneného z vecného bremena.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 18.11.2013 | Počet zobrazení: 1210
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.