Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505091300/0099 uzatvorená dňa 14.11.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 03 Elektrická prípojka, ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračná jednotka DP Bratislava, Jurajov dvor", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 17029/1 a 17029/16. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.11.2013 | Počet zobrazení: 1301
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.