Dohoda č. 6183041213/2013 o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 468,17 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.11.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.11.2013 | Počet zobrazení: 2992
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.