Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099 zo dňa 14.10.2013, uzatvorený dňa 11. 11.2013, predmetom ktorého je rozšírenie nehnuteľností za účelom zriadenia vecného bremena o pozemok registra "C" KN parc.č. 2302, k.ú. Petržalka a upresnenie podmienok, za akých v budúcnosti uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.11.2013 | Počet zobrazení: 1319
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.