Kúpna zmluva č. 041600012013

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností - pozemku KN - C p.č. 1249/72 o výmere 304 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 5 od pôvodnej parcely KN - E č. 4284 a pozemku KN - C p.č. 1249/25 o výmere 1008 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 86 od pôvodnej parcely KN - E č. 4437 v k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 24.6.2013
Zverejnené dňa: 4.11.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.11.2013 | Počet zobrazení: 1051
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.