Dohoda o urovnaní

Na základe dohody uhradí hlavné mesto Ing.Karolovi Mravcovi škodu vo výške 1924,72 Eur spôsoboenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.10.2013 | Počet zobrazení: 3007
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.