Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502861300

Uzatvorená dňa 24.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 30 Prípojka vodovodu k stavbe : " Reštaurácia a autoumyváreň - Prievozská ul." , na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 21818/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.10.2013 | Počet zobrazení: 1341
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.