Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500051300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500051300 uzatvorená dňa 17.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby : " Kanalizačná prípojka DB 1-b" , na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc.č. 2255/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.10.2013 | Počet zobrazení: 1351
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.