Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504601300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504601300 uzatvorená dňa 17.10.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, údržby a kontroly elektrickej prípojky NN k stavbe : " Mestská vila Rozálka" , na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc.č. 1025/1 a 1028/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.10.2013 | Počet zobrazení: 1232
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.