Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503001300/0099 uzatvorená dňa 14.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia VN káblovej prípojky k stavbe: "Stavebné práce na výhrevni L5 - 19 Vígľašská v k.ú. Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 2446/16 a parc.č. 2433.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2013 | Počet zobrazení: 1446
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.