Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1892,63 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejné dňa: 08.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.10.2013 | Počet zobrazení: 3005
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.