Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021300/0099 uzatvorená dňa 03.10.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho vybudovania stavby: "BA, Nám. Ľ. Štúra - Napojenie nabíjacej stanice pre elektromobily" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21345/1 a parc.č.21365/5.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.10.2013 | Počet zobrazení: 1160
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.