Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 uzatvorená dňa 26.09.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia horúcovodnej prípojky k stavbe: "OST a HV prípojka pre ZŠ Nejedlého 8, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3392. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.10.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.10.2013 | Počet zobrazení: 1164
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.